Książki, podręczniki

Podręczniki szkolne i ich rola w procesie nauczania dzieci

Podstawą w każdym dobrym programie nauczania są odpowiednie materiały, które wykorzystuje się do poszerzania wiedzy i jej zdobywania. Podręczniki do każdej klasy są wybierane przez szkołę z informacji i danych, które otrzymują z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dany rok. Na podstawie czego wybierane są podręczniki do szkoły i jak wpływają one na rozwój dzieci oraz poszerzanie ich wiedzy?

Dopasowanie do poziomu nauczania

Każda klasa na danym poziomie szkolnictwa posiada zakres informacji i obowiązków, które musi opanować. Jest to kluczowa sprawa do tego, by uczeń został klasyfikowany do kolejnej klasy, posiadając już określoną wiedzę i umiejętności. Podręczniki zatem są wybierane na podstawie informacji, jakie uczeń ma przyswoić. Ważnym kryterium jest również sposób przekazywania wiedzy w podręcznikach – można to zauważyć porównując książki z dowolnej klasy podstawowej szkoły i szkoły średniej lub gimnazjalnej. Dzieci z młodszych klas zdecydowanie łatwiej przyswajają wiedzę, kiedy w podręcznikach które posiadają jest dużo informacji przedstawionych w kolorowych obrazkach, rebusach czy ogólnie, gdy w książce dużo się dzieje. Dzieci z klas wyższych mają już większy zakres wiedzy, a co za tym idzie, ilustracji jest znacznie mniej, i są one zastąpione dużą ilością tekstu. Jednak realizowanie programu nauczania opiera się o wiele metod szkolenia i przedstawiania materiału, zatem do czego służą najczęściej podręczniki?

  • Do uzupełniania materiału, który nie został zrealizowany na lekcji.
  • Do samodzielnego przeczytania i przyswojenia wiedzy w ramach pracy domowej.
  • Do odrobienia pracy domowej na podstawie zadań i informacji w podręczniku.

Współczesne szkolnictwo skupia się bardziej na przekazywanym materiale w postaci ćwiczeń, wykładów czy eksperymentów, pozostawiając dzieciom więcej swobody w zakresie przyswajania wiedzy. Można zatem stwierdzić, że książki i podręczniki stanowią pewne uzupełnienie planu lekcji i materiału.

Jak pracować z dzieckiem na podstawie podręcznika?

Rodzice często zasiadają z dziećmi do odrabiania pracy domowej, która zwykle zadana jest na podstawie właśnie informacji w podręcznikach. Jeżeli dziecko nie do końca radzi sobie z jakimś przedmiotem, a trudność sprawia mu zrozumienie i zapamiętanie danych zagadnień, to właśnie podręczniki mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Rodzic ma wówczas doskonałe narzędzie do zapoznania się z zakresem wiedzy, jaki sprawia problem dziecku, i spokojne wytłumaczenie i przećwiczenie informacji w zaciszu domowym. Jeżeli książki do nauki są dobrze skonstruowane, nie powinno to stanowić żadnego problemu dla rodzica i dziecka.